Regulamin Rozdania Konkursowego "Nagroda za komentarz" w sklepie lanila.pl§1. Zasady ogólneOrganizatorem Konkursu jest właściciel sklepu internetowego
https://lanila.pl. Organizator prowadzi Konkurs na blogu sklepu https://lanila.pl, pod adresem https://lanila.pl/blog oraz w zakładce https://lanila.pl/content/21-regulamin-konkursu

Dane firmy Organizatora konkursu: Dream Zone Maciej Kopacz, z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowej 1, 43-353 w Porąbce, NIP: 5472070016

Fundatorem nagród jest: Organizator Konkursu.

Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

Dane nie będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie wysyłki: nagrodami w konkursie są wybrane przez Organizatora produkty z oferty sklepu https://lanila.pl W skład nagród wchodzą: 2 Kocyki light dla Małych 75 x 100cm o wartości 109 zł, 2 Poduszki Niemowlaka o wartości 39 zł, 2 Poduszki 40 x 40cm z zamkiem o wartości 59 zł, 2 zestawy czapek wraz z szalikami o wartości od 59-79 zł, 2 Poduszki Lucky Guy o wartości 59zł oraz 2 Poduszki Cool Bone o wartości 49zł ze sklepu 
https://lanila.pl, oraz darmowa dostawa na terenie Polski kurierem DPD. Wzory tkanin wszystkich nagród wybierane są z oferty sklepu https://lanila.pl przez Organizatora.
§2. Słownik pojęćUżytkownik/Uczestnik – dowolna osoba, która napisze komentarz pod produktem, który zakupiła w sklepie internetowym lanila.pl bierze udział w Konkursie.§3. Zasady KonkursuKonkurs rozpoczyna się w dniu: 01.12.2015. Raz w miesiącu spośród Użytkowników/Uczestników, którzy dokonali zakupów w sklepie
https://lanila.pl oraz pozostawili komentarz pod zakupionym produktem/produktami, wybieramy jedną osobę, która pozostawi najciekawszy komentarz. Osobę tą nagrodzimy losowo wybraną przez nas nagrodą z puli nagród. Konkurs powtarza się cyklicznie co 1 miesiąc – osoby, które pozostawią komentarz w danym miesiącu, biorą udział w losowaniu tylko w tym miesiącu.

Np. Pan Jan Kowalski zakupił produkt w sklepie https://lanila.pl i pozostawił komentarz pod tym produktem w lutym – bierze udział w losowaniu nagrody tylko w lutym. Oczywiście jeśli zakupi kolejny produkt w marcu i pozostawi komentarz pod tym produktem w sklepie https://lanila.pl w marcu - bierze udział w losowaniu nagrody również w marcu.

Nie jest ważna data zakupu produktu, lecz data pozostawienia komentarza!!! Można dokonać zakupu np. w lipcu, a pozostawić komentarz w grudniu i właśnie w grudniu bierze się udział w losowaniu nagrody!!!

Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z:

A. Zakupem dowolnego produktu w sklepie https://lanila.pl

B. Pozostawieniem komentarza pod zakupionym produktem w sklepie https://lanila.plUdział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat, zakupiła dowolny produkt w sklepie https://lanila.pl oraz pozostawiła pod nim komentarz.

Podanie prawdziwych danych osobowych są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.

Nagrodą w Konkursie są wybrane przez Organizatora produkty z asortymentu sklepu 
https://lanila.pl: 2 Kocyki light dla Małych 75 x 100cm o wartości 109 zł, 2 Poduszki Niemowlaka o wartości 39 zł, 2 Poduszki 40 x 40cm z zamkiem o wartości 59 zł, 2 zestawy czapek wraz z szalikami o wartości od 59-79 zł, 2 Poduszki Lucky Guy o wartości 59zł oraz 2 Poduszki Cool Bone o wartości 49zł oraz darmowa przesyłka za ten przedmiot, na terenie Polski.

W każdym miesiącu Organizator wyłoni jednego laureata konkursu spośród osób, które wzięły udział w konkursie.

Każdego ostatniego dnia miesiąca Organizator ogłosi zwycięzcę i poda wyniki na Blogu w sklepie https://lanila.pl oraz na fanepage’u LanilaPolska na facebooku.

Pula nagród to 12 produktów z oferty sklepu https://lanila.pl. Raz w miesiącu Organizator losowo wybierze 1 produkt z puli nagród i poinformuje o tym zwycięzcę.

Zwycięzca konkursu może zgłosić się po nagrodę poprzez wysłanie wiadomości na maila konkurs@lanila.pl w przeciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Ogłoszenie wyników odbywa się w każdy ostatni dzień miesiąca.

Konkurs trwa od 01.12.2015 do 31.12. 2016 roku i może zostać powtórzony.


§4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Konkurs prowadzony jest w sklepie internetowym https://lanila.pl
Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie" umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane, a organizator konkursu może ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do konkursów.