Regulamin Rozdania Konkursowego "Nagroda za komentarz" w sklepie lanila.pl§1. Zasady ogólneOrganizatorem Konkursu jest właściciel sklepu internetowego 
https://lanila.pl. Organizator prowadzi Konkurs w swoim sklepie internetowym https://lanila.pl oraz w zakładce https://lanila.pl/content/21-regulamin-konkursu

Dane firmy Organizatora konkursu: Dream Zone Maciej Kopacz, z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowej 1, 43-353 w Porąbce, NIP: 5472070016

Fundatorem nagród jest: Organizator Konkursu.

Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

Dane nie będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie wysyłki: nagrodami w konkursie są wybrane przez Organizatora produkty z oferty sklepu https://lanila.pl W skład nagród wchodzą: 2 Kocyki Średniaka Light 75 x 100cm o wartości 119 zł, 2 Poduszki Niemowlaka o wartości 29 zł, 2 Poduszki Fisherki o wartości 45 zł, 2 Chusty bawełniane z frędzlami o wartości 65 zł , 1 Poduszka Lucky Guy o wartości 59zł oraz 2 Poduszki Motylki o wartości 49zł ze sklepu 
https://lanila.pl, oraz darmowa dostawa na terenie Polski kurierem DPD. Wzory tkanin wszystkich nagród wybierane są z oferty sklepu https://lanila.pl przez Organizatora.
§2. Słownik pojęćUżytkownik/Uczestnik – dowolna osoba, która napisze komentarz pod produktem, który zakupiła w sklepie internetowym lanila.pl bierze udział w Konkursie.§3. Zasady KonkursuKonkurs rozpoczyna się w dniu: 26.02.2018. Raz w miesiącu spośród Użytkowników/Uczestników, którzy dokonali zakupów w sklepie 
https://lanila.pl oraz pozostawili komentarz pod zakupionym produktem/produktami, wybieramy jedną osobę, która pozostawi najciekawszy komentarz. Osobę tą nagrodzimy losowo wybraną przez nas nagrodą z puli nagród. Konkurs powtarza się cyklicznie co 1 miesiąc – osoby, które pozostawią komentarz w danym miesiącu, biorą udział w losowaniu tylko w tym miesiącu.

Np. Pan Jan Kowalski zakupił produkt w sklepie https://lanila.pl i pozostawił komentarz pod tym produktem w lutym – bierze udział w losowaniu nagrody tylko w lutym. Oczywiście jeśli zakupi kolejny produkt w marcu i pozostawi komentarz pod tym produktem w sklepie https://lanila.pl w marcu - bierze udział w losowaniu nagrody również w marcu.

Nie jest ważna data zakupu produktu, lecz data pozostawienia komentarza!!! Można dokonać zakupu np. w marcu, a pozostawić komentarz dopiero we wrześniu i właśnie we wrześniu bierze się udział w losowaniu nagrody!!!


Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z:

A. Zakupem dowolnego produktu w sklepie https://lanila.pl

B. Pozostawieniem komentarza pod zakupionym produktem w sklepie https://lanila.plUdział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat, zakupiła dowolny produkt w sklepie https://lanila.pl oraz pozostawiła pod nim komentarz.

Podanie prawdziwych danych osobowych są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.

Nagrodą w Konkursie są wybrane przez Organizatora produkty z asortymentu sklepu 
https://lanila.pl: 2 Kocyki Średniaka Light 75 x 100cm o wartości 119 zł, 2 Poduszki Niemowlaka o wartości 29 zł, 2 Poduszki Fisherki o wartości 45 zł, 2 Chusty bawełniane z frędzlami o wartości 65 zł , 1 Poduszka Lucky Guy o wartości 59zł oraz 2 Poduszki Motylki o wartości 49zł ze sklepu https://lanila.pl oraz darmowa przesyłka za ten przedmiot, na terenie Polski. 

W każdym miesiącu Organizator wyłoni jednego laureata konkursu spośród osób, które wzięły udział w konkursie.

Każdego ostatniego dnia miesiąca Organizator ogłosi zwycięzcę i poda wyniki na Blogu w sklepie https://lanila.pl oraz na fanepage’u Lanila na facebooku.

Pula nagród to 11 produktów z oferty sklepu https://lanila.pl. Raz w miesiącu Organizator losowo wybierze 1 produkt z puli nagród i poinformuje o tym zwycięzcę.

Zwycięzca konkursu może zgłosić się po nagrodę poprzez wysłanie wiadomości na maila konkurs@lanila.pl w przeciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Ogłoszenie wyników odbywa się w każdy ostatni dzień miesiąca.

Konkurs trwa od 26.02.2018 do 31.12. 2018 roku i może zostać powtórzony.


§4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Konkurs prowadzony jest w sklepie internetowym https://lanila.pl
Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie" umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych - mijających się z prawdą, przez co stawiających naszą markę w złym świetle, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane, a organizator konkursu może ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do konkursów.